• image

  Obavijest

  Shvaćajući ozbiljnost epidemiološke situacije izazvane pojavom koronavirusa (COVID 19), Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH (Fond solidarnosti) poduzeo je sve preventivne radnje, još prije pojave virusa u Bosni i Hercegovini, koje su potrebne za normalno funkcioniranje Zavoda, uvažavajući veliku važnost ustanove za ljude. U stalnom smo kontaktu s dobavljačima s kojima imamo Ugovore i isporuka se odvija kao i do sada. Nastavljamo pratiti situaciju oko naba...

  Čitaj više
 • image

  O B A V J E Š T E NJ E

  U SKLADU SA PREPORUKAMA KRIZNIH STOŽERA I MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, U CILJU ZAŠTITE I PREVENCIJE ŠIRENJA VIRUSA COVID-19, OGRANIČAVA SE RAD SA STRANKAMA. MOLIMO STRANKE DA SE ZA SVE UPITE OBRATE PUTEM SLUŽBENOG E-MAILA ZAVODA fedzzo@bih.net.ba, PUTEM POŠTE, ILI NA INFO TELEFON 033 728 700. U HITNIM SLUČAJEVIMA, KADA SE PRAVA NE MOGU OSTVARITI NA GORE OPISANI NAČIN, MOLIMO DA O ISTOM OBAVIJESTITE NADLEŽNE UPOSLENIKE NA RECEPCIJI, RADI DAVANJA UPUTA.

  Čitaj više
 • image

  Informacija o nabavci lijekova iz grupe tuberkulostatika

  Trenutno nema deficitarnosti u snabdjevanju tuberkulostaticima nadležnih zdravstvenih ustanova sukladno Odluci o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije BiH  koju je donijela Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva. Zavod u skladu sa propisima može samo nabavljati lijekove sa Liste lijekova koji se finansiraju iz sredstava Fonda solidarnosti u oblicima i jačinama kako je definirano Odlukom o Listi lijekova i nabavku vrši isključivo kroz provođenje postup...

  Čitaj više
 • image

  Informacija o refundaciji lijekova - imunosupresiva

  U cilju omogućavanja korištenja lijekova koji se koriste nakon transplantacije organa u imunosupresivnoj terapiji, po preporuci nadležnog liječnika specijaliste s radnim iskustvom, što podrazumjeva i mogućnost da se pacijent zadrži na imunosupresivnoj terapiji koja je već propisana, odnosno da se ne uvodi zamjenska terapija, Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici, održanoj 29.10.2019. godine, donijelo je Odluku o kri...

  Čitaj više
 • image

  Informacija u vezi nabavke trakica za šećer za djecu do 18 godina na teret Zavoda

  Ovim putem obavještavamo roditelje djece, koja preko Federalnog zavoda dobijaju trakice i aparate za kontrolu šećera u krvi u pripadajućim domovima zdravlja, da dosadašnji dobavljač istih nije zbog tehničkih razloga u mogućnosti da u kratkom roku obezbijediti potreban broj trakica. Da bi se omogućilo kontinuirano snabdijevanje djece navedenim trakicama, molimo roditelje da sami nabave trakice za period od sedam dana, a da se ovom Zavodu obrate sa pismenim zahtjevom za refu...

  Čitaj više

Izdvojeni članci


Korisni linkovi


Pitanja i odgovori

Novo pitanje    Indeks pitanja

Izdvojeni dokumenti

Svi dokumenti