Jedinstveni sistem registracije

Jedinstveni sistem registracije

Od 2011. godine Zavod učestvuje u radu Jedinstvenog sistema registracije kao spona između Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja. Ovaj sistem je premjestio poslove registracije osiguranika  na penziono i zdravstveno osiguranje sa PIO/MIO zavoda i zavoda za zdravstevno osiguranje na Poresku upravu. U zdravstvenom osiguranju se, uvođenjem ovakvog sistema registracije, dobila evidencija o uplatama doprinosa za zdravstveno osiguranje pojedinačno po osiguraniku.

Jedinstvenim sistemom registracije osiguran je prijenos slijedećih podataka između korisnika sistema (Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije BiH, Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH ) i Porezne uprave Federacije BiH :

  • Prijava/Odjava/Promjena obveznika obračuna i uplate doprinosa - PPL i PFL obrasci
  • Prijava/Odjava/Promjena na zdravstveno i penziono osiguranje fizičkih i pravnih lica - obrazac JS3100
  • Prijava/Odjava/Promjena penzionera na zdravstveno osiguranje - obrazac JS3100
  • Prijava/Odjava/Promjena nezaposlenih na zdravstveno osiguranje - obrazac JS3100
  • Prijava/Odjava/Promjena na zdravstveno i penziono osiguranje dobrovoljnih osiguranika -  obrazac JS3110
  • Prijava/Odjava/Promjena na zdravstveno osiguranje lica u određenim okolnostima  - obrazac JS3120
  • Prijava uplate doprinosa za uposlene - obrazac MIP1023
  • Prijave uplate doprinosa za vlasnike -Specifikacija 2002
  • Pojedinačna prijava uplate doprinosa - Obrazac PMIP1024
  • Prijava uplate doprinosa za dobrovoljno osiguranje - obrazac JS3310

 

 

Povezani članci


Korisni linkovi


Pitanja i odgovori

Novo pitanje    Indeks pitanja