Nabavke po planu javnih nabavki za 2020. godinu

Nabavke po planu javnih nabavki za 2020. godinu

Plan javnih nabavki koje se finansiraju iz sredstava federalnog fonda solidarnosti, za 2020. godinu

broj: 02/I-01-1-3511-1/19 od 08.10.2019. godine, broj: 02/I-01-1-814/20 od 29.01.2020. godine, broj: 02/I-01-1-816-1/20 od 26.02.2020. godine i broj: 02/I-01-1-1081-1/20 od 23.03.2020. godine


Plan javnih nabavki koje se finansiraju iz sredstava obezbjeđenih za rad stručne službe, za 2020. godinu

broj: 02/I-01-1-3512-1/19 od 08.10.2019. godine, broj: 02/I-01-1-815/20 od 29.01.2020. godine, broj: 02/I-01-1-817-1/20 od 26.02.2020. godine i broj: 02/I-01-1-1080-1/20 od 23.03.2020. godine

 

INN pembrolizumab, 17.03.2020  


Odluka o izboru, setovi za peritonejsku dijalizu II, 04.03.2020  


Odluku o izboru, Usluge sanitetskog avioprevoza, 20.02.2020  


INN dabrafenib, INN trametinib, INN ruksolitinib i INN ribociklib, 14.02.2020  


INN aflibercept EYLEA, INN palivizumab SYNAGIS i INN adalimumab HUMIRA, 04.02.2020  


AMGEVITA, 28.01.2020


Odluka o poništenju Cito VI, 28.01.2020

Odluka o izboru Cito VI, 28.01.2020


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ovorenom postupku nabavke potrošnog materijala za dijalizu i lijekove -20.01.2020.


Odluka o izboru, rifampicin, 16.01.2020

 

 ANEX II - dio B

 

 


Odluka o izboru Zdravstvene usluge, 19.02.2020  

Poziv za dostavu ponuda, Zdravstvene usluge, 04.02.2020  


 

Poziv za dostavu ponuda-hotelski smještaj 10.01.2020

Poziv za dostavu ponuda-stručno usavršavanje 10.01.2020

 

Drugi članci iz kategorije Nabavke


Korisni linkovi


Pitanja i odgovori

Novo pitanje    Indeks pitanja