Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku potrošnog materijala za dijalizu i lijekova (fiksaciona traka za katetere, dezinfekciono sredstvo za vanjsku dezinfekciju prostora – aktivni klor i fiziološke otopine)