Lijek bosentan

Lijek bosentan

Odlukom o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH, lijek INN bosentan, tablete 62,5mg i 125 mg,  namijenjen za primjenu prema posebnoj preporuci nadležnog liječnika medicine u liječenju plućne hipertenzije, uvršten je u Listu lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije BIH, kao privitak 2. Poseban program. U skladu sa zahtjevima dostavljenim Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH od strane Pedijatrijskih klinika, Udruženje građana oboljelih od plućne hipertenzije, Zavod je odlučio da u skladu sa raspoloživim sredstvima nabavi određene količine lijeka za pedijatrijsku populaciju. Federalni ministar zdravstva je dao suglasnost na Pogram nabavke lijeka bosentan za pedijatrijske pacijente na cijelom teritoriju Federacije BiH.

Drugi članci iz kategorije Aktualnosti


Korisni linkovi


Pitanja i odgovori