Upravni odbor

Upravni odbor

SPISAK ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

  

 

-Snježana Bodnaruk, dipl.prav., predsjednik (Federalno ministarstvo zdravstva)

- Prof. Vesna Ferković,član (Tuzlanski kanton)

-Antonijo Vujica,dipl.prav., član (Hercegovačko-neretvanski kanton)

-Doc.dr Sandra Vegar –Zubović, član (Kanton Sarajevo)

-Azra Suljić,mr.sci.ecc., član (Unsko –sanski kanton)

-Haša Begić,dipl.prav., član (Zeničko-dobojski kanton)

-Emir Sijerčić,dipl.prav., član (Bosanko-podrinjki kanton)

-Berislav Živković,dipl.prav.,član (Posavski kanton)

-Dragan Solomun,mr.ph.,član (Srednjo-bosanski kanton)

-Prim. dr Ivan Cikojević, član (Hercegovačko-bosanski kanton)